Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Văn bản pháp quy Phê duyệt Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện của tỉnh Vĩnh Phúc
Chi tiết tài liệu:  Phê duyệt Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện của tỉnh Vĩnh Phúc
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuPhê duyệt Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện của tỉnh Vĩnh Phúc
Mô tảNgày 11 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 07 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và TP Vĩnh Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Bản Quy hoạch được thực hiện bởi Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc.
Tên File2485QD-UBND.pdf
Kích thước File6.6 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 18/11/2014 01:56
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống3750 Tải xuống
Cập nhật 19/11/2014 05:43
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg