Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Văn bản pháp quy Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014
Chi tiết tài liệu:  Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014
Mô tảNgày 30/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT - BTNMT về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ hơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.
Tên File27_2014_tt_btnmt.pdf
Kích thước File1.49 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửiadministrator
Gửi ngày 05/06/2014 03:41
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống2876 Tải xuống
Cập nhật 13/08/2014 09:22
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg