Tải file | Thông tư

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Thông tư

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Văn bản số 45/2009/TT-BTChot!Tooltip 23/12/2010 Tải xuống: 391
Văn bản số 45/2009/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện
Văn bản số 37/2011/TT-BTNMT: Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
Văn bản số 30/2011/TT-BTNMT: Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất
Văn bản số 29/2011/TT-BTNMT: Thông tư quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa
file icon Văn bản số 26/2009/TT-BTNMThot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 382
Văn bản số 26/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
Văn bản số 25/2011/TT- BTNMT: Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
file icon Văn bản số 23/2009/TT-BTNMThot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 421
Văn bản số 23/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ
file icon Văn bản số 21/2009/TT-BTNMThot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 389
Văn bản số 21/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Văn bản số 20/2011/TT-BTNMT: Sửa đổi Định mức Kinh tế - Kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức Kinh tế - Kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức Kinh tế - Kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit
file icon Văn bản số 20/2009/TT-BTNMhot!Tooltip 22/12/2010 Tải xuống: 393
Văn bản số 20/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Trang 1 / 5
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg