Tải file | Quyết định

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Văn bản pháp quy Quyết định
Quyết định

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Văn bản số 1166/QĐ-BTNMT: Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
QĐ số 211QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 2 năm 2014 Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Quyết định số 2602/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2013 theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng
Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Quyết định số 2157/QĐ-UBND vềviệc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 2030
file icon Quyết định số 2079/QĐ-UBNDhot!Tooltip 27/12/2012 Tải xuống: 458
Quyết định số 2079/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình ngày 26 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giai đạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
file icon Quyết định 2685/QĐ-BTNMThot!Tooltip 07/01/2014 Tải xuống: 149
Quyết định về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2013
Ngày 11 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 07 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và TP Vĩnh Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Bản Quy hoạch được thực hiện bởi Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc.
file icon Phê duyệt QHTNN tỉnh Quảng Ninhhot!Tooltip 05/03/2013 Tải xuống: 487
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg