Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ngày 18 tháng 11 năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Liên đoàn; Trong quá trình chuẩn bị, Đại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và sự phối hợp tốt của các tổ chức đoàn thể quần chúng Liên đoàn trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác lập thành tích chào mừng Đại hội.

5-22 A1Toàn cảnh Đại hội

Đại hội phấn khởi và vinh dự được đón tiếp: Đồng chí Tống Ngọc Thanh - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Đồng chí Triệu Đức Huy - Ủy viên BCH, Phó tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Đồng chí Nguyễn Văn Đản, đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – nguyên Bí thư Đảng ủy Liên đoàn cùng 74/77 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội

Trong quá trình Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trong chương trình. Đã có nhiều ý kiến tham luận tập trung vào đánh giá tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của BCHĐảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2015-2020... Phần lớn các ý kiến đều nhất trí về đánh giá tình hình và phương hướng, nhiệm vụ; báo cáo kiểm điểm do BCH nhiệm kỳ 2015-2020 trình trước Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tống Ngọc Thanh - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thống nhất đánh giá những kết quả đạt được công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của BCH Đảng bộ Liên đoàn. Đồng chí đặc biệt quan tâm đến chỉ đạo xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Liên đoàn.

5-22 A2Đồng chí Tống Ngọc Thanh - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Bầu được 14 đồng chí tiêu biểu thay mặt cho 77 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% đại biểu tham dự đại hội biểu quyết thông qua, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Về nguồn nhân lực:

- Duy trì nguồn nhân lực toàn Liên đoàn khoảng 150 đến 200 người, đáp ứng các yêu cầu vị trí việc làm. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động đảm nhiệm các nhiệm vụ điều tra, đánh giá TNN ngoài hiện trường đã qua đào tạo nâng cao năng lực đạt 65-70% trong tổng số lao động làm việc.

- Phấn đấu hoàn thành các khung năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo Liên đoàn.

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo Liên đoàn, các phòng và đơn vị trực thuộc năng động; đến năm 2025 phần lớn có thể trực tiếp giao tiếp với các đối tác quốc tế; có khả năng xúc tiến thúc đẩy hợp tác, chủ động trong đổi mới công nghệ; tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Liên đoàn theo định hướng thời kỳ công nghệ 4.0.

2. Về cơ cấu tổ chức, quản lý:

- Đến năm 2021 hoàn thành tái cơ cấu tổ chức của Liên đoàn theo hướng tinh gọn, năng động, hiệu quả; sức cạnh tranh cao;

- Nỗ lực đến cuối năm 2022 đưa Xưởng sản xuất, gia công và lắp ráp thiết bị vật tư ngành nước thuộc Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc vào hoạt động thường xuyên; đủ khả năng cung cấp toàn bộ vật tư lĩnh vực khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất cho toàn Liên đoàn; tiếp cận, nâng cao năng lực công nghệ sản xuất, chế tạo để Xưởng thực hiện cung cấp dịch vụ ngành nước ra thị trường.

- Đẩy mạnh kinh tế hoá, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trên nền tảng công nghệ thông tin để tạo các mũi đột phá phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thực hiện các nhiệm vụ có kỹ thuật cao, có nhiều đơn vị cùng thực hiện thuộc lĩnh vực điều tra, đánh giá, quy hoạch và dịch vụ TNN.

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung hoàn thiện bộ quy chế quản lý tiên tiến của Liên đoàn;

3. Về nguồn việc và thu nhập:

- Làm chủ khoa học công nghệ, nguồn nhân lực để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị cấp trên giao;

- Đến năm 2021 hoàn thành xây dựng chiến lược thúc đẩy hợp tác của đơn vị trực thuộc với các địa phương trên địa bàn hoạt động hướng tới mục tiêu cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến, lượng hóa phục vụ quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông và vùng lãnh thổ; từng bước cung cấp giải pháp khai thác, sử dụng TNN thông minh cho các địa phương.

- Phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng và năm sau cao hơn năm trước.

4. Về công tác xây dựng Đảng

- 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các quy định, quyết định, nghị quyết ... của Đảng bộ cấp trên.

- 100% các chi bộ trực thuộc đảng bộ Liên đoàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Kết nạp từ 10-15 đảng viên mới và 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức.

Tại phiên thứ nhất Hội nghị BCH Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Liên đoàn. Đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa tái trúng cử giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh tái trúng cử giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

5-22 A3BCH Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Một số hình ảnh Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Liên đoàn

5-22 A9

5-22 A4Đoàn chủ tịch đại hội

 

5-22 A5Đồng chí Phạm Trung Thành – Bí thư Chi bộ Văn phòng tham luận tại đại hội

5-22 A6Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy – Phó trưởng Phòng KHTC tham luận tại đại hội

5-22 A7Đồng chí Tống Thanh Tùng – Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản HCM Liên đoàn tham luận tại đại hội

5-22 A8Các đại biểu tham dự đại hội

Tin xem nhiều nhất

  • Phổ biến nhất
  • Mới nhất
  • Thứ tự

Bảo vệ nước ngầm ở các ...

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng các ...

Đại hội Công đoàn cơ ...

Ngày 10 tháng 04 năm 2014, tại hội ...

Phê duyệt kết quả thực ...

Phê duyệt kết quả thực hiện Dự án: ...

Kiểm tra công tác thi ...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ...

Phấn đấu hoàn thành mục ...

Đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh-Phó Liên ...

Liên đoàn QH&ĐT TNN miền ...

Sáng 16/7, Liên đoàn Quy hoạch và ...

Liên đoàn tổ chức thành ...

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng ...

Tiếp tục tăng cường ...

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Liên ...

Đại hội Đảng bộ Liên ...

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ...

Ký kết biên bản ghi nhớ ...

Thực hiện kế hoạch mở rộng hợp ...

Thi đua chào mừng Đại ...

Được sự quan tâm sâu sắc của Bộ ...

Gặp mặt chia tay cán bộ ...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận ...

Liên đoàn tổ chức thành ...

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng ...

Tiếp tục tăng cường ...

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Liên ...

Đại hội Đảng bộ Liên ...

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ...

Ký kết biên bản ghi nhớ ...

Thực hiện kế hoạch mở rộng hợp ...

Thi đua chào mừng Đại ...

Được sự quan tâm sâu sắc của Bộ ...

Gặp mặt chia tay cán bộ ...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận ...

Tin trong nước

Kiểm kê 15 chỉ tiêu để ...

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên ...

Phải có tầm nhìn dài hạn ...

“Phải có quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL để có tầm ...

Bảo đảm an ninh nguồn ...

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng ...

Bộ TN&MT: Bàn giao 10 ...

Trong hai ngày 14-15/6, Liên đoàn Quy hoạch và ...

Đại hội Đảng bộ Trung ...

Ngày 9/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quy ...

Gần 4,5 triệu lít nước ...

Tàu 936 của Học viện Hải quân đã hoàn thành vận ...

Tin tức ngoài nước

Câu chuyện về những số phận ...

Trung Quốc không cần điện đến ...

Hạ nguồn MêKông trong cơn ...

Gần hai mươi triệu người Việt ...

Đập thủy điện của Lào và ...

Trung Quốc và Lào có thể sẽ ...

Diễn đàn Nước Thế giới (WWF) ...

12/04/2015, tại Daegu, Diễn ...

Who's Online

Đang có 131 khách và không thành viên đang online

8670733
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
3245
12346
53854
509506
3245
191973
8670733

Địa chỉ IP: 35.170.78.142
Giờ: 2020-11-01 06:20:32

Liên hệ

  • Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • DT: 024.38.362.947 Fax: 024.37.560.035