ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC:

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng
để tổ chức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị

Hơn 45 năm qua, ngoài khẳng định vị thế của mình bằng nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc luôn là một trong những đơn vị gương mẫu thực hiện tốt công tác đảng của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị về tài nguyên nước

Ngay từ thời kỳ đầu thành lập cho đến này, Liên đoàn luôn xác định công tác Đảng là công tác quan trọng, xương sống trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ2020-03-15Lãnh đạo Liên đoàn giai đoạn 2010 đến nay của đơn vị. Chính vì vậy, các tổ chức Đảng của Liên đoàn đã được thành lập và tổ chức tốt ngay từ khi thành lập vào tháng 3 năm 1974. Đến nay, qua chặng đường dài xây dựng và phát triển, Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có 9 Chi bộ trực thuộc với tổng số 76 đảng viên.

Ông Nguyễn Chí Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cho biết: Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Liên đoàn đã quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng viên toàn Liên đoàn. Tính đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu chính đề ra cùng toàn bộ các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao; luôn chủ động nâng cao năng lực, phát huy mọi nguồn lực để mở rộng thì trường và nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên toàn Liên đoàn.

Ông Nguyễn Chí Nghĩa chỉa sẻ: Đặc thù nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn có độ bao phủ rộng, hầu hết các nhiệm vụ đều có tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh của đông đảo đồng bào vùng núi cao, vùng khan hiếm nước và vùng hải đảo. Chính vì vậy, Đảng bộ Liên đoàn đã tập trung chỉ đạo sát sao, nâng cao vai trò của các chi bộ trực thuộc trong triển khai nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao theo đúng tiến độ, đảm bảo số lượng, chất lượng và đạt được mục tiêu năm đề ra của các Chương trình, Dự án.

Cụ thể là: Với nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước quốc gia khu vực phía Bắc (Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ). Nội dung này Liên đoàn đã có hơn 30 năm tổ chức thực hiện, từ những năm 80 trở lại đây. Tuy nhiên từ năm 2008 đến nay hướng tới mục tiêu kiểm soát tài nguyên nước nên số lượng trạm, điểm, công trình có thay đổi nhiều. Bám sát vào đề cương được cấp trên phê duyệt hàng năm, Liên đoàn đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương án mới, tinh gọn, hiệu quả. Các sản phẩm hàng tháng, hàng quý đều kịp thời nộp về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia để tổng hợp xử lý.

Trong giai đoạn này, Liên đoàn đã hoàn thành điều tra, tìm kiếm đánh giá nguồn nước trên các đảo, cụm đảo khu vực phía Bắc của tổ quốc. Nhiều nguồn nước quý được tìm ra và khai dẫn. Trong đó việc tìm ra nguồn nước cũng như xây dựng, chuyển giao hệ thống cấp nước cho đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) với công suất 80m3/ngày đêm đã được công nhận là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.

Hiện nay Liên đoàn đã hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Chính phủ về điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, địa mạo và sự phức tạp về địa chất, Liên đoàn đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra; tìm kiếm được nhiều nguồn nước quý để cung cấp cho nhân dân các tỉnh Cao Bằng; Hà Giang….

Trong năm 2020, Bộ TN&MT sẽ tiến hành chuyển giao cho Bộ NN&PTNT cũng như các địa phương để xây dựng các công trình khai dẫn để cung cấp nước cho người dân.

Theo ông Nguyễn Chí Nghĩa, thời gian tới, nhiệm vụ này sẽ càng khó khăn hơn. Ngày 8/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1553/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Trong đó, các vùng được đề xuất trong giai đoạn 2 đều là những vùng có điều kiện rất khó khăn. Để đạt được mục tiêu đề ra của dự án, Đảng ủy Liên đoàn đã sớm có chỉ đạo để các đơn vị chủ động, sớm xây dựng kế hoạch, bám sát địa bàn và sử dụng tổ hợp nhiều phương pháp đo vẽ để tìm kiếm, thăm dò, điều tra, đánh giá nhằm xây dựng các công trình khai thác nước đảm bảo mục tiêu đề ra.

Ông Nghĩa cho rằng, nếu không có sự sát sao chỉ đạo của Đảng ủy Liên đoàn cũng như các chi bộ thì nhiệm vụ này cũng rất khó đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, tổ chức Đảng phải quán triệt rõ tinh thần, chỉ đạo và có những phương án huy động nguồn lực từ con người, trang thiết bị, khoa học công nghệ để tìm kiếm được nguồn nước đáp ứng được mục tiêu đề ra của dự án.

Ngoài ra, Đảng ủy Liên đoàn cũng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện điều tra, đánh giá tổng hợp nguồn nước các lưu vực sông, đánh giá điều tra tài nguyên nước dưới đất khu vực kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ; chú trọng nâng cao năng lực để từng bước thực hiện cải cách, tiếp cận công nghệ số trong điều tra, đánh giá và quy hoạch tài nguyên nước.

Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025, tập trung chủ yếu vào nhân tố con người

Chia sẻ về những định hướng trong thời gian tới đây, ông Nguyễn Chí Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng cho biết, để duy trì cũng như có những chiến lược trong tương lai, trong Đại hội tới của Đảng bộ Liên đoàn sẽ xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025. Nội dung chú trọng là đánh giá thành tựu, rút ra các bài học của giai đoạn trước để từ đó định hướng hành động cho giai đoạn kế tiếp.

Thời gian qua, đất nước có nhiều biến chuyển về kinh tế, chính trị, xã hội. Các địa phương khu vực phía Bắc có nhiều thay đổi, phát triển. Áp lực của phát triển kinh tế xã hội, dân sinh lên tài nguyên nước ngày một cao; thêm vào đó là ảnh hưởng do BĐKH, thiên tai… cũng ngày càng gia tăng. Để có được chiến lược phù hợp, thành công, theo ông Nguyễn Chí Nghĩa, Liên đoàn sẽ nghiên cứu, xây dựng chiến lược dựa trên: Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước của Chính phủ; Định hướng của Bộ TN&MT và định hướng phát triển của lĩnh vực tài nguyên nước mà Trung tâm QHĐTTNNQG giao. Đồng thời, trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như nhiệm vụ với các địa phương, Liên đoàn sẽ xây dựng kế hoạch song hành cùng với các địa phương để đảm bảo mục tiêu “lượng hóa tài nguyên nước” cũng như thực hiện tốt các dịch vụ công, đáp ứng các nhu cầu về tài nguyên nước của địa phương trên địa bàn hoạt động của Liên đoàn.

Phát huy truyền thống hơn 45 năm xây dựng và phát triển Liên đoàn, Đảng bộ Liên đoàn trong thời gian tới sẽ quán triệt tinh thần “tập trung dân chủ” trong xây dựng định hướng hoạt động để vừa phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng, đảm bảo có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới. Để làm được điều này, công tác duy trì, tuân thủ chế độ sinh hoạt Đảng cần luôn được nêu cao, quán triệt đến các Chi bộ trực thuộc và các Đảng viên. Luôn học tập và nâng cao năng lực chuyên môn, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, giữ vững quan điểm chính trị, nói không với tiêu cực, luôn là “đầu tầu gương mẫu về mọi mặt”.

Liên đoàn chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng. Đặc biệt là những đảng viên có trình độ, năng lực nổi trội, quan điểm chính trị vững vàng… đào tạo thông qua hoạt động chính trị. Chú trọng công tác xây dựng đảng, tập trung phát hiện, đào tạo bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Trên cơ sở kế hoạch Hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương, Đảng ủy Bộ TN&MT, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn đã xây dựng chương trình tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, các chi bộ đã hoàn thành xây dựng gửi về Đảng ủy Liên đoàn. Trong thời gian sớm, Liên đoàn sẽ tập hợp và thống nhất toàn bộ chương trình, triển khai xây dựng nội dung báo cáo chính trị, góp ý vào các báo cáo Nghị quyết Đảng cấp trên, công tác nhân sự Đảng… quán triệt 4 nội dung đại hội từ: Xây dựng Nghị quyết, đánh giá tình hình thực hiện trong giai đoạn vừa qua, góp ý vào Nghị quyết cấp trên, công tác nhân sự và bầu các đảng viên ưu tú tham dự Đại hội cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Liên đoàn xác định nhiệm vụ số một là tập trung phát triển nguồn nhân lực, trong đó lấy việc đào tạo các cán bộ, kỹ thuật giỏi là trọng tâm; không ngừng nâng cao hiểu biết, năng lực chuyên môn, vững vàng về chính trị, tư tưởng cho các vị trí việc làm để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn.

Hy vọng, với truyền thống hơn 45 năm, cùng với chiến lược tập trung vào con người, các thế hệ trong Liên đoàn luôn giữ được mối đoàn kết chặt chẽ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Nói như đồng chí Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Nguyễn Chí Nghĩa, có lẽ do đặc thù công việc, lĩnh vực địa chất gắn với đất đá, quê hương… Các cán bộ lại ở nhiều vùng miền, văn hóa khác nhau nên khi làm những công việc cùng nhau không tránh khỏi những tranh luận. Song, vì giữ được chữ “tình” và trách nhiệm với bản thân, với tập thể, các cán bộ đảng viên Liên đoàn đã luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách. Vì vậy có thể tin tưởng chắc chắn rằng, Liên đoàn sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng viên và lãnh đạo chỉ đạo thành công mọi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025 của Liên đoàn.

THÚY HẰNG

Trích Báo Tài nguyên và Mô trường
số 101 (2509) ngày 17-12-2019

Tin xem nhiều nhất

  • Phổ biến nhất
  • Mới nhất
  • Thứ tự

Bảo vệ nước ngầm ở các ...

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng các ...

Đại hội Công đoàn cơ ...

Ngày 10 tháng 04 năm 2014, tại hội ...

Kiểm tra công tác thi ...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ...

Phấn đấu hoàn thành mục ...

Đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh-Phó Liên ...

Liên đoàn QH&ĐT TNN miền ...

Sáng 16/7, Liên đoàn Quy hoạch và ...

Chi bộ Nghiệp vụ-Đảng Ủy ...

Thực hiện Kế hoạch số 282 KH/ĐU ...

Tiếp tục tăng cường ...

      CÔNG ...

Đại hội Đảng bộ Liên ...

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ...

Ký kết biên bản ghi nhớ ...

Thực hiện kế hoạch mở rộng hợp ...

Thi đua chào mừng Đại ...

Được sự quan tâm sâu sắc của Bộ ...

Gặp mặt chia tay cán bộ ...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận ...

Họp trực tuyến chỉ đạo ...

Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2020, ...

Tiếp tục tăng cường ...

      CÔNG ...

Đại hội Đảng bộ Liên ...

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ...

Ký kết biên bản ghi nhớ ...

Thực hiện kế hoạch mở rộng hợp ...

Thi đua chào mừng Đại ...

Được sự quan tâm sâu sắc của Bộ ...

Gặp mặt chia tay cán bộ ...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận ...

Họp trực tuyến chỉ đạo ...

Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2020, ...

Tin trong nước

Bộ TN&MT: Bàn giao 10 ...

Trong hai ngày 14-15/6, Liên đoàn Quy hoạch và ...

Đại hội Đảng bộ Trung ...

Ngày 9/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quy ...

Gần 4,5 triệu lít nước ...

Tàu 936 của Học viện Hải quân đã hoàn thành vận ...

Phối hợp chỉ đạo giải ...

Ngày 01/4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài ...

Tìm kiếm nguồn nước dưới ...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh ...

19 tỉnh, thành phố Nam ...

Chiều ngày 17/06, tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên và ...

Tin tức ngoài nước

Câu chuyện về những số phận ...

Trung Quốc không cần điện đến ...

Hạ nguồn MêKông trong cơn ...

Gần hai mươi triệu người Việt ...

Đập thủy điện của Lào và ...

Trung Quốc và Lào có thể sẽ ...

Diễn đàn Nước Thế giới (WWF) ...

12/04/2015, tại Daegu, Diễn ...

Who's Online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

8364513
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
799
1021
1820
263473
13391
76813
8364513

Địa chỉ IP: 18.207.98.97
Giờ: 2020-08-11 13:34:33

Liên hệ

  • Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • DT: 024.38.362.947 Fax: 024.37.560.035