Thực hiện Kế hoạch số 282 KH/ĐU ngày 13/6 /2013 của Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Kế hoạch số 08/CV/ĐU, ngày 20/6/2013 của Đảng ủy Liên đoàn về việc tổ chức sinh hoạt quán triệt nội dung, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện nhiệm vụ “ Năm nâng cao chất lượng Chi bộ”.

anh1

Ngày 26/9/2013, Chi bộ Nghiệp vụ, Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tổ chức buổi sinh hoạt học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” với mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) từ đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

 Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt với Chi bộ còn có các đồng chí: Chu Thị Kim Thanh, Phó Chánh văn phòng Đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng,  Ủy viên thường vụ BCH Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Đồng chí: Trịnh Đình Duyên, Chánh văn phòng Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Đến dự và cùng tham gia đóng góp ý kiến trao đổi thảo luận nội dung chuyên đề còn có các đồng chí là Bí thư 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm và 11 Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy Liên đoàn

Qua học tập, với nhiều bản tham luận theo từng nội dung của chuyên đề được các đảng viên trong Chi bộ chuẩn bị công phu, nhiều câu chuyện cảm động, nhiều thước phim, hình ảnh quý giá về Bác có liên quan đến nội dung chuyên đề đã làm cho mỗi đảng viên trong Chi bộ hiểu sâu sắc hơn về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt; mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người.

 Về phong cách quần chúng: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Người luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.Yêu nước thương dân, suốt đời vì dân, vì nước là suy nghĩ nhất quán, thường trực trong con người của Người.Chính tư tưởng, đạo đức của nhân cách bên trong con người Hồ Chí Minh đã thể hiện bộc lộ ra bên ngoài bằng phong cách quần chúng ở người.

 Phong cách quần chúng của Bác Hồ, một lần nữa khẳng định tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”.

 Về phong cách dân chủ: từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, tổ chức, phong cách dân chủ của Bác Hồ là thể hiện sự nhất quán của tư tưởng đạo đức vì dân, vì nước.Hồ Chí Minh là người thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí để không ngừng thực hành dân chủ cho dân.

 Trong chế độ mới, giá trị cao nhất của Độc lập dân tộc là đem lại quyền làm chủ thực sự cho dân. Phải trao cho dân mọi quyền hành. Dân là chủ, nghĩa là trong xã hội ViệtNamnhân dân làm chủ đất nước. Nước là nước của dân. Các cơ quan Đảng và Nhà nước là tổ chức được dân ủy thác làm công vụ cho dân.

Theo Người, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể.

 Về phong cách nêu gương: theo Bác Hồ trước hết phải làm gương mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Nói phải đi đôi với làm.Cần nêu gương trên cả ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với công việc.Đối với mình: không tự cao, tự đại, tự mãn mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở đối với bản thân.Đối với người: luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng.Đối với công việc: dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “Để việc công lên trên, lên trước việc tư”.Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm.

 Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Hồ Chí Minh, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng; cuộc sống riêng giản dị, Người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

 Về phong cách nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương vĩ đại trong gương mẫu tôn trọng luật lệ, dù bất cứ ở môi trường nào, hoàn cảnh nào, từ việc nhỏ đến việc lớn. Người là tấm gương giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều tốt, chống lại mọi thói hư, tật xấu

 Trong công cuộc đổi mới hiện nay, tư tưởng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị. Chúng ta cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định về thực hành dân chủ trong Đảng, phát huy tốt quyền và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của chi bộ. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và quần chúng trong xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong đơn vị  

 Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nhân dân, lắng nghe góp ý xây dựng của quần chúng với chi bộ, đảng viên; tạo điều kiện để quần chúng thường xuyên góp ý cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

 Sau học tập mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần xây dựng kế hoạch thật cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lấy việc Học tập và làm theo Bác Hồ là nhiệm vụ thường xuyên đồng thời thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ bằng chính sự gương mẫu của mình để vận động cảm hóa mọi người và quần chúng làm theo.

 Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

anh2Đồng chí Chu Thị Kim Thanh-Phó CVP đảng ủy Bộ TN và MT phát biểu với Chi bộ

anh 3Đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ giới thiệu nội dung chuyên đề

anh4Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày tham luận phong cách quần chúng của Bác

anh5Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy trình bày tham luận phong cách Dân chủ của Bác

anh6Đồng chí Đỗ Thị Thúy Quỳnh trình bày tham luận phong cách nêu gương của Bác

anh7Đồng chí Nguyễn Thị Bích trình bày tham luận phong cách nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của Bác

anh8Tập thể Chi bộ Nghiệp vụ

anh9Các nữ đảng viên trong Chi bộ

Tin xem nhiều nhất

  • Phổ biến nhất
  • Mới nhất
  • Thứ tự

Bảo vệ nước ngầm ở các ...

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng các ...

Đại hội Công đoàn cơ ...

Ngày 10 tháng 04 năm 2014, tại hội ...

Phê duyệt kết quả thực ...

Phê duyệt kết quả thực hiện Dự án: ...

Kiểm tra công tác thi ...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ...

Phấn đấu hoàn thành mục ...

Đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh-Phó Liên ...

Liên đoàn QH&ĐT TNN miền ...

Sáng 16/7, Liên đoàn Quy hoạch và ...

Liên đoàn tổ chức thành ...

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng ...

Tiếp tục tăng cường ...

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Liên ...

Đại hội Đảng bộ Liên ...

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ...

Ký kết biên bản ghi nhớ ...

Thực hiện kế hoạch mở rộng hợp ...

Thi đua chào mừng Đại ...

Được sự quan tâm sâu sắc của Bộ ...

Gặp mặt chia tay cán bộ ...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận ...

Liên đoàn tổ chức thành ...

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng ...

Tiếp tục tăng cường ...

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Liên ...

Đại hội Đảng bộ Liên ...

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ...

Ký kết biên bản ghi nhớ ...

Thực hiện kế hoạch mở rộng hợp ...

Thi đua chào mừng Đại ...

Được sự quan tâm sâu sắc của Bộ ...

Gặp mặt chia tay cán bộ ...

Trân trọng quá khứ và ghi nhận ...

Tin trong nước

Kiểm kê 15 chỉ tiêu để ...

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên ...

Phải có tầm nhìn dài hạn ...

“Phải có quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL để có tầm ...

Bảo đảm an ninh nguồn ...

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng ...

Bộ TN&MT: Bàn giao 10 ...

Trong hai ngày 14-15/6, Liên đoàn Quy hoạch và ...

Đại hội Đảng bộ Trung ...

Ngày 9/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quy ...

Gần 4,5 triệu lít nước ...

Tàu 936 của Học viện Hải quân đã hoàn thành vận ...

Tin tức ngoài nước

Câu chuyện về những số phận ...

Trung Quốc không cần điện đến ...

Hạ nguồn MêKông trong cơn ...

Gần hai mươi triệu người Việt ...

Đập thủy điện của Lào và ...

Trung Quốc và Lào có thể sẽ ...

Diễn đàn Nước Thế giới (WWF) ...

12/04/2015, tại Daegu, Diễn ...

Who's Online

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

8629273
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
856
5699
12394
509506
166237
77986
8629273

Địa chỉ IP: 18.215.62.41
Giờ: 2020-10-28 01:49:26

Liên hệ

  • Số 10 - Ngõ 42 - Phố Trần Cung - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • DT: 024.38.362.947 Fax: 024.37.560.035