Tin tức sự kiện

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Tin tức sự kiện

Công bố Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020

 • PDF

congboQHQN

Ngày 11-4, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ công bố Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015).

Điều tra, đánh giá TNN vùng đảo phục vụ an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế là việc rất cấp bách

 • PDF
dao

Nước ta có tiềm năng biển đảo rất lớn, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã có Nghị quyết số 09-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 về chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020. Chính phủ đã có Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng ở đây đang đối mặt với thách thức lớn về nguồn nước nhạt.

Tìm nguồn nước vùng Đông Bắc - Bài 2: Những bước đi gian khó

 • PDF
thumb_CustomTrong lán thợ khoan, nghe chuyên gia Hòa (giữa) kể chuyện cứu kẹt lỗ khoan

(TN&MT) - Để tìm nguồn nước cho thị trấn Mèo Vạc, một vùng khô khát trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), gần 4 năm qua (2009-2012), các đơn vị thi công thuộc Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước nước (QH&ĐT TNN) miền Bắc đã nỗ lực vuợt lên mọi khó khăn, thiếu thốn đời thường để hoàn thành Đề án "Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang" vào cuối năm nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng tại vùng biên ải xa xôi của Tổ Quốc.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • PDF
Resize20of20Nha-may-nuoc

Căn cứ theo quyết định số: 499/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 21 tháng 3 năm 2013 về việc "Phê duyệt Quy hoạch cấp nươc Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • PDF
imgres

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường;khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đồng thời, Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể khác.

Về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, sử dụng đất đai sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cả nước và các vùng; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; có ý kiến bằng văn bản về nội dung sử dụng đất trong quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành, điều chỉnh khung giá các loại đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất; thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể; lập bản đồ giá đất; tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá các loại đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Hướng dẫn, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đich sử dụng đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Về tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và phục hồi các nguồn nước liên tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; có ý kiến bằng văn bản về kế hoạch phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và phục hồi các nguồn nước nội tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập;...

Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông theo danh mục các hồ chứa phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ và hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sau khi được ban hành; thẩm định sự phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu tài nguyên nước theo quy định của pháp luật đối với các dự án xây dựng hồ chứa trên các lưu vực sông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên các lưu vực sông trên phạm vi cả nước.

Về địa chất, khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc khai thác hoặc không khai thác khoáng sản tại khu vực có dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc dự án, công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được điều tra đánh giá về khoáng sản hoặc chưa được điều, đánh giá mà phát hiện có khoáng sản;...

Về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc điều tra, khảo sát xác định khu vực bị ô nhiễm, xác định thiệt hại đối với môi trường, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường, khắc phục và cải thiện môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra, khảo sát, xác định khu vực bị ô nhiễm, xác định thiệt hại đối với môi trường, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường, khắc phục và cải thiện môi trường trên khu vực bị ô nhiễm môi trường liên tỉnh, xuyên quốc gia;...

Cơ cấu tổ chức

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 23 đơn vị, trong đó 18 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Môi trường; Cục Công nghệ thông tin; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia.

5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ là Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

chi tiết xem tại đây

Nguồn chinhphu.vn

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg