Tin trong nước

Tue09182018

Last update06:27:56 PM GMT

Back Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện Tin trong nước

Tin trong nước

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • PDF
imgres

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường;khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đồng thời, Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể khác.

Về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, sử dụng đất đai sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cả nước và các vùng; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; có ý kiến bằng văn bản về nội dung sử dụng đất trong quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành, điều chỉnh khung giá các loại đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất; thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể; lập bản đồ giá đất; tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá các loại đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Hướng dẫn, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đich sử dụng đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Về tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và phục hồi các nguồn nước liên tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; có ý kiến bằng văn bản về kế hoạch phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và phục hồi các nguồn nước nội tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập;...

Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông theo danh mục các hồ chứa phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ và hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sau khi được ban hành; thẩm định sự phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu tài nguyên nước theo quy định của pháp luật đối với các dự án xây dựng hồ chứa trên các lưu vực sông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên các lưu vực sông trên phạm vi cả nước.

Về địa chất, khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc khai thác hoặc không khai thác khoáng sản tại khu vực có dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc dự án, công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được điều tra đánh giá về khoáng sản hoặc chưa được điều, đánh giá mà phát hiện có khoáng sản;...

Về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc điều tra, khảo sát xác định khu vực bị ô nhiễm, xác định thiệt hại đối với môi trường, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường, khắc phục và cải thiện môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra, khảo sát, xác định khu vực bị ô nhiễm, xác định thiệt hại đối với môi trường, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường, khắc phục và cải thiện môi trường trên khu vực bị ô nhiễm môi trường liên tỉnh, xuyên quốc gia;...

Cơ cấu tổ chức

Bộ Tài nguyên và Môi trường có 23 đơn vị, trong đó 18 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Môi trường; Cục Công nghệ thông tin; Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia.

5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ là Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

chi tiết xem tại đây

Nguồn chinhphu.vn

Bộ TN&MT phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ TNN tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”

 • PDF

clip_image001Tài nguyên nước thuộc vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ khá phong phú và đa dạng, nhưng lại phân bố không đều theo không gian và thời gian, chịu tác động của nhiều yếu tố về cả “chất” và “lượng”, vùng Hải Phòng nằm ở hạ du hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình nên nguồn nước chịu áp lực từ phía thượng nguồn, bên cạnh đó khu vực dự án chịu tác động của xâm nhập mặn rất nặng nề.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”

 • PDF
clip_image002Quá trình đô thị hóa ở nước ta đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ các điều kiện môi trường và tài nguyên ở cả thành thị lẫn nông thôn.

Hướng dẫn nội dung và quy trình điều tra, đánh giá tài nguyên nước

 • PDF

dieutraNMHướng dẫn nội dung và quy trình điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Tìm nguồn nước vùng Đông Bắc - Bài 1: Về miền đất khát

 • PDF
thumb

Từ bao đời nay, đo đặc điểm địa hình và địa chất nên vùng cao Hà Giang luôn là miền đất khát. Bởi thế, tìm nguồn nước cho bà con vùng cao nơi đây luôn là nỗi trăn trở của những người làm công tác điều tra tài nguyên nước.

Chúng tôi - những đại diện của các đơn vị chức năng thuộc Bộ TN & MT, Trung tâm Quy hoạch & điều tra tài nguyên nước (QH &ĐTTNN), Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Bắc… đến với công trường - nơi các đơn vị trực thuộc Liên đoàn QH &ĐTTNN miền Bắc đang thi công các lỗ khoan (LK) cuối cùng của Đề án "Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang" đúng vào dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Hành trình lên Mèo Vạc

Con đường từ Hà Nội lên Mèo Vạc (Hà Giang) khoảng 500 cây số, những cung đường núi rừng Đông Bắc lô xô đèo cao, dốc đứng, lở lói, quanh co. Cảm thông hơn với những người đi tìm nguồn nước cho vùng sơn cước xa xôi, anh em bảo, chỉ riêng việc chuyên chở các thiết bị dụng cụ khoan máy lên Mèo Vạc, có xe thuê từ Hải Dương lên đã phải bỏ cuộc giữa đường vì đường xa, núi đá gập ghềnh, nhiều rủi ro.

Ông Phạm Quý Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm QH & ĐT TNN cho biết: Đề án nuớc Mèo Vạc (pha 1) được tiến hành từ những năm 2004; kết quả đã tìm ra được nguồn nước ngầm với lỗ khoan tại xã Pả Vi. Chính vì thế, pha 2 của Đề án được triển khai theo Quyết định của Bộ TN & MT. Mèo Vạc nằm trên khu vực cao nguyên đá Đồng Văn cực kỳ khan hiếm nước, nguồn nước mặt chủ yếu là sông Nho Quế, địa hình phân cắt, có sự chênh lệch lớn về cao độ giữa nơi cư dân sinh sống với thung lũng sông tới 500 m. Chất lượng nước mặt và lưu lượng không ổn định nên việc khai thác bị hạn chế. Từ năm 2000 đến 2006, một số đơn vị đã triển khai đề tài khoa học: Trường Đại học Khoa học tự nhiên với các phương pháp khác nhau để tìm kiếm NDĐ cho khu vực thị trấn Mèo Vạc: Trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội với  Đề tài Nghiên cứu về nước kasrt vùng Đông Bắc, trong đó có huyện Mèo Vạc và thị trấn cùng tên nhằm tìm kiếm NDĐ.

Cả hai đề tài này, nay đã có những đóng góp nhất định cho công tác tìm kiếm thăm dò nguồn NDĐ. Tuy nhiên, những công trình thăm dò cụ thể, tìm kiếm để khai thác nước vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Ông Tống Ngọc Thanh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc nhấn mạnh: "Từ năm 2000, Đề án "Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước duới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang" được triển khai, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội ở vùng biên giới Đông Bắc này. Tài nguyên nước là tiền đề để bà con các dân tộc vùng biên ải yên tâm định cư, sinh sống".

Giúp bà con yên tâm định cư

3 năm trước, thị trấn Mèo Vạc đã đầu tư hơn 7 tỉ đồng để sử dụng nguồn nước mặt (mó nước), nhưng lưu lượng chỉ đạt 0,5 lít nước/giây, đáp ứng phần rất nhỏ nhu cầu nước cho sinh hoạt của bà con. Về mùa khô, nguồn nuớc bị suy giảm và cạn kiệt; nơi đây chỉ thấy núi đá tai mèo sẫm một màu đen. Dân bản đã nghèo vẫn phải bỏ ra 40.000đ để mua một can nước chừng 20 lít dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Đề án do Liên đoàn QH & ĐT TNN miền Bắc thực hiện thành công sẽ góp phần không nhỏ giúp bà con yên tâm định cư, phát triển KT-XH trong vùng. Hiện Đề án đang được các đơn vị thành viên của Liên đoàn khẩn trương thi công các lỗ khoan cuối cùng, đo karota phân tích địa tầng, kết cấu lỗ khoan và bơm nước thí nghiệm, phân tích các mẫu nước nhằm đánh giá trữ lượng, chất lượng NDĐ cung cấp nước cho thị trấn. Đề án sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Chuyến đi thực địa của Đoàn với sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Sở TN & MT tỉnh Hà Giang nằm trong chương trình kiểm tra các đề án của Trung tâm hàng năm theo tinh thần Quyết định số 1029/QĐ-BTNMT. Mục đích là xem xét tiến độ, chất lượng các hạng mục còn lại của Đề án; từ đó, có hướng để các lực lượng thi công đảm bảo tiến độ và mục tiêu của toàn Đề án. Và, sự có mặt của các cán bộ cùng ngành dưới xuôi lên đã tạo động lực to lớn, như liều thuốc tinh thần khích lệ những con người đang ngày đêm bám trụ tìm nguồn nước nơi biên cương xa xôi này. Đó mới là điều ý nghĩa!

Nguồn tainguyenmoitruong.com.vn

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg