Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện Tin trong nước Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng: Vạn sự khởi đầu nan

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng: Vạn sự khởi đầu nan

 • PDF

LTS. Quy hoạch tài nguyên nước là 1 trong 2 nhánh nhiệm vụ của Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước Quốc gia. So với Điều tra, Quy hoạch tài nguyên nước chưa có bề dày kinh nghiệm vì đang ở bước khởi đầu. Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng vừa mới hoàn thành, trình duyệt ở Hội đồng cấp cơ sở ngày 15 tháng 8 vừa qua là công trình đầu tiên, song cũng đã đạt được các kết quả như mong đợi.

image001 copyLưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng

 Tính cấp thiết

Bằng Giang - Kỳ Cùng là một trong 10 hệ thống sông lớn của nước ta, là hệ thống sông liên quốc gia duy nhất ở miền Bắc chảy sang Trung Quốc. Diện tích lưu vực phần Việt Nam rộng 10.847 km2nằm trên địa phận 3 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn. Nguồn nước sông Bằng Giang - Kỳ Cùng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, trật tự xã hội, ổn định dân cư và xóa đói giảm nghèo cho nhân dân vùng núi và vùng giáp biên. Do đó đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Quyết định số 2041/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 9 năm 2014, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng và giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia tổ chức thực hiện. Đây là nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước đầu tiên của Trung tâm.

image002 copy copy copyHội đồng thẩm định báo cáo quy hoạch cấp cơ sở

Kết quả quy hoạch

Kết quả tính toán tổng lượng tài nguyên nước có thể phân bổ trên toàn lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng và xác định được 8 điểm phân bổ nguồn nước trên 5 con sông chính: Bằng Giang, Kỳ Cùng, Minh Khai, Bắc Giang, Bắc Khê để phân bổ cho các đối tượng khai thác theo nhu cầu sử dụng nước cho phép phân bổ các nguồn nước mặt và nước dưới đất cho các mục đich sử dụng trong kỳ quy hoạch như sau:

So lieu

Ngoài ra cũng đã lập được quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước phù hợp với tình hình thực tế.

image003 copyPGS.TS Nguyễn Văn Đản đọc lời phản biện

Lời kết

Tài nguyên nước của nước ta, nói chung và của lưu vực Bằng Giang-Kỳ Cùng nói riêng không giầu, nay còn đang đứng trước nguy cơ suy thoái do đó cần phải tính toán để có kế hoạch, quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý, đảm bảo tính công bằng và hợp lý giữa các vùng, giữa các nhóm đối tượng sử dụng nước, giữa các khu vực hành chính, giữa vùng thượng nguồn và hạ nguồn. Không sợ thiếu nguồn nước, chỉ sợ phân bổ không công bằng, hợp lý. Do vậy, công tác quy hoạch tài nguyên nước cần được đẩy mạnh. Người viết bài này hy vọng rằng nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực Bằng Giang-Kỳ Cùng là sự khởi đầu, nhưng “vạn sự khởi đầu nan” sẽ tạo đà tốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ về sau.

Theo Nawapi.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg