Thông tin tài nguyên nước

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Phòng

bdqt_hpCác điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 4 điểm với 7 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Giới thiệu mạng lưới quan trắc Tài nguyên nước

        Động thái nước dưới đất (NDĐ) là một quá trình tự nhiên phản ánh sự hình thành & đặc trưng cho sự biến đổi về trữ lượng, chất lượng NDĐ bao gồm: Mực nước, lưu lượng, tốc độ dòng chảy, nhiệt độ, thành phần hoá học, khí, vi trùng... theo thời gian. Nghiên cứu động thái NDĐ nhằm mục đích xác định các nhân tố hình thành NDĐ, từ đó làm rõ được các quy luật biến đổi của chúng trong không gian & theo thời gian. Trên cơ sở đó xây dựng mô hình khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên NDĐ, quản lý sự biến đổi của chúng theo hướng cần thiết của con người.
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg