Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất Thành phố Hà Nội

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất Thành phố Hà Nội

 • PDF

 

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Thành phố Hà Nội

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 30 điểm với 52 công trình quan trắc (mỗi điểm có từ 1 đến 3 công trình quan trắc xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

- Tầng chứa nước Holocen (qh2) có 18 công trình.

- Tầng chứa nước Holocen (qh1) có 7 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp2) có 15 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp1) có 17 công trình.

- Điểm quan trắc nước mặt có 2 công trình.

Các điểm quan trắc này được bố trí theo ba tuyến chính, một sân cân bằng và một số điểm bố trí phân tán  như sau:

- Sân cân bằng thủy động lực nghiên cứu đại lượng bổ cập Đan Phượng: có 5 công trình quan trắc nước dưới đất (Q.56, QIII-1, QIII-2, QIII-3, QIII-4) bố trí dạng phong bì với Q.56 làm trung tâm.

- Tuyến 1: với 8 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.75, Q.69, Q.68, Q.67, Q.32, Q.33, Q.34, Q.35) và điểm quan trắc nước sông Đáy (SD1) bố trí theo phương Đông Bắc-Tây Nam cắt qua trung tâm thành phố.

- Tuyến 2: với 4 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.59, Q.60, Q.62, Q.23a) bố trí theo phương Đông Bắc-Tây Nam song song với tuyến 1 cắt qua trung tâm thành phố.

- Tuyến 3: với 6 điểm quan trắc nước dưới đất bố trí vuông góc với sông Hồng nghiên cứu mối quan hệ thủy lực giữa nước sông Hồng với nước dưới đất (Q.55, QT.IV-1, QT.IV-2, QT.IV-3, QT.IV-4, Q.57) và điểm quan trắc nước sông Hồng (QSH1).

- Các điểm quan trắc quan trắc nước dưới đất bố trí phân tán (Q.173, Q.15, Q.121, Q.63, Q.64, Q.65, Q.66, Q.120).

2. Bản đồ mạng lưới quan trắc
BDQTHN
Bảng 1. Danh sách các công trình quan trắc
HN1
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg