Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

 • PDF

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 24 điểm với 28 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

- Tầng chứa nước Holocen (qh) có 9 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp) có 16 công trình.

- Tầng chứa nước Neogen (n) có 1 công trình.

- Điểm quan trắc nước mặt có 2 công trình.

Các điểm quan trắc này được bố trí theo 5 tuyến:

- Tuyến 1: có 3 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.1, Q.2, Q.3) bố trí theo phương Tây Bắc -Đông Nam từ Huyện Lập Thạch đền Huyện Vĩnh Tường.

- Tuyến 2: có 2 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.4, Q.5) và 2 điểm nước mặt (M1, CL1) bố trí theo phương Tây Bắc- Đông Nam từ Huyện Tam Dương đến Thị Xã Vĩnh Yên

- Tuyến 3: có 5 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.6, Q.7, Q.8, Q.10, Q.11), bố trí theo phương Đông Bắc-Tây Nam từ Huyện Yên Lạc Xuyên Qua Huyện Vĩnh Tường.

·    - Tuyến 4: có 5 điểm quan trắc nước dưới đất ( Q.9 ,QI-1a, QI-2a, QI-3a, QI-4a), bố trí theo phương Đông Bắc-Tây Nam từ Huyện Yên Lạc Xuyên Qua Huyện Vĩnh Tường.

- Tuyến 5: có 7 điểm quan trắc ảnh của tưới tới nước dưới đất (QT.III-2, QT.III-3, QT.III-4, QT.III-6, QT.III-7, QT.III-8, QT.III-9) bố trí theo phương Đông Bắc-Tây Nam cắt Xuyên Qua trung tâm Huyện Vĩnh Tường.

2. Bản đồ mạng lưới quan trắc

BD_vinhphuc

CTQT_vinhphuc

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg