Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Dương

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Dương

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Dương

 • PDF

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tỉnh Hải Dương

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 15 điểm với 21 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

- Tầng chứa nước Holocen (qh) có 13 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp) có 4 công trình.

- Tầng chứa nước Neogen (n) có 1 công trình.

- Tầng chứa nước Carbon – Permi (c-p) có 1 công trình.

- Điểm quan trắc nước mặt có 1 công trình.

Các điểm quan trắc này được bố trí thành một tuyến, theo phương Đông Bắc – Tây Nam bao gồm: 13 điểm quan trắc nước ngầm (Q.143, Q.144, Q.145, Q.146, Q.147, Q148, Q.131, QXXIII-1, QXXIII-2, QXXIII-4, QXXIII-6, QXXIII-9, QXXIII-10) và một điểm quan trắc nước mặt trên sông Thái Bình (TB1).

Riêng điểm quan trắc Q.149 được bố trí riêng ở huyện Cẩm Giàng để quan trắc tầng chứa nước Neogen (n).

2. Bản đồ mạng lưới quan trắc

bd_haiduong

ctqt_haiduong


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg