Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hưng Yên

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hưng Yên

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hưng Yên

 • PDF

 

THÔNG BÁO
SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Tỉnh Hưng Yên

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 10 điểm với 17 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

- Tầng chứa nước Holocen (qh) có 9 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp) có 7 công trình.

- Điểm quan trắc nước mặt có 1 công trình.

Các điểm quan trắc này được bố trí theo hai tuyến:

- Tuyến 1: có 2 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.119, Q.127) và điểm quan trắc nước mặt (M2) bố trí theo phương Tây Bắc – Đông Nam, phân bố tại hai huyện Văn Lâm và Mỹ Hào.

- Tuyến 2: có 7 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.128, Q.129, Q.130, QT.XVI-1, QT.XVI-2, QT.XVI-4, QT.XVI-6) bố trí theo phương Đông Bắc- Tây Nam, tại thị xã Hưng Yên và huyện Tiên Lữ.

2. Bản đồ mạng lưới quan trắc.

bd_hungyen

Bảng 1. Danh sách các công trình quan trắc

CTQT_hungyen


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg