Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hà Nam

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hà Nam

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hà Nam

 • PDF

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tỉnh Hà Nam

 

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 12 điểm với 24 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

- Tầng chứa nước Holocen (qh) có 15 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp) có 8 công trình.

- Điểm quan trắc nước mặt có 1 công trình.

Các điểm quan trắc này được bố trí theo hai tuyến:

- Tuyến 1: có 4 điểm quan trắc nước dưới đất(Q.89, Q.88, Q.87, Q.86) bố trí theo phương Đông Bắc – Tây Nam, từ huyện Duy Tiên đến Lý Nhân.

- Tuyến 2: có 3 điểm quan trắc ảnh hưởng tưới đến nước dưới đất (Q.XV-2, Q.XV-3, Q.XV-5) bố trí theo phương Đông Bắc – Tây Nam, thuộc huyện Duy Tiên, Lý Nhân.

- Tuyến 3: có 4 điểm quan trắc nước dưới đất (Q.85, Q.84, Q.83, Q.82) 1 điểm quan trắc nước mặt SD.2 quan trắc Sông Đáy; bố trí theo phương Đông Bắc – Tây Nam, cắt qua Thị xã Phủ Lý.

2. Bản đồ mạng lưới quan trắc

BDQT_hanam

CTQT_hanam

Ghi chú: TCN: tầng chứa nước; MN: mực nước; T0: nhiệt độ nước; TPHH: thành phần hóa học nước


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg