Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Phòng

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Phòng

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Phòng

 • PDF

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Thành phố Hải Phòng

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 4 điểm với 7 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

- Tầng chứa nước Holocen (qh) có 5 công trình.

- Tầng chứa nước Pleistocen (qp) có 1 công trình.

- Tầng chứa nước Ordovic - Silur có 1 công trình.

Các điểm quan trắc này được bố trí thành một tuyến, theo phương Tây Bắc – Đông Nam kéo dài từ An Hải qua trung tâm thành phố đến Kiến Thụy bao gồm các điểm Q.168; Q.167; Q164 và Q165. Trong đó điểm Q167 và Q.164 nằm trong vùng phân bố thấu kính nước nhạt (An Hải-Kiến An).

2. Bản đồ mạng lưới quan trắc

bdqt_hp

Bảng 1. Danh sách các công trình quan trắc

slqthp

 Ghi chú: TCN: tầng chứa nước; MN: mực nước; T0: nhiệt độ nước; TPHH: thành phần hóa học nước

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg