Wed01222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất Thành phố Hà Nội

 • PDF
BDQTHN
Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 30 điểm với 52 công trình quan trắc (mỗi điểm có từ 1 đến 3 công trình quan trắc xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

 • PDF

BD_vinhphuc

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 24 điểm với 28 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh

 • PDF
sg6tgfb9Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 7 điểm với 9 công trình quan trắc được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Dương

 • PDF

bd_haiduong Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 15 điểm với 21 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hưng Yên

 • PDF

bd_hungyenCác điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 10 điểm với 17 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg