Số liệu dự báo tài nguyên nước

Wed01162019

Last update01:36:51 AM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước Thông tin TNN Số liệu dự báo TNN

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất Thành phố Hà Nội

 • PDF

 

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Thành phố Hà Nội

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 30 điểm với 52 công trình quan trắc (mỗi điểm có từ 1 đến 3 công trình quan trắc xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

 • PDF

 

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tỉnh Vĩnh Phúc


I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 24 điểm với 28 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh

 • PDF
THÔNG BÁO
SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Tỉnh Bắc Ninh


I. Mạng lưới quan trắc

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 7 điểm với 9 công trình quan trắc được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Dương

 • PDF

 

THÔNG BÁO

SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tỉnh Hải Dương

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 15 điểm với 21 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hưng Yên

 • PDF
THÔNG BÁO
SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Tỉnh Hưng Yên

I. Mạng lưới quan trắc

1. Giới thiệu mạng lưới

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 10 điểm với 17 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg