Wed01222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Thông tin tài nguyên nước

Khẩn trương triển khai Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

4-9-2015 TT

Ngày 4/9, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chủ trì cuộc họp triển khai Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT: Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ.

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất Thành phố Hà Nội

BDQTHN
Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 30 điểm với 52 công trình quan trắc (mỗi điểm có từ 1 đến 3 công trình quan trắc xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc

BD_vinhphuc

Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 24 điểm với 28 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh

sg6tgfb9Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 7 điểm với 9 công trình quan trắc được phân bố như sau:

Thông báo số liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Hải Dương

bd_haiduong Các điểm quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương thuộc mạng lưới quan trắc Quốc gia tài nguyên nước (TNN) vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được Nhà nước đầu tư xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1985 - 1995, từ đó đến nay được quan trắc thường xuyên liên tục. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 15 điểm với 21 công trình quan trắc (xem bản đồ mạng lưới quan trắc) được phân bố như sau:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg