Hoạt động của Liên đoàn

Mon08202018

Last update06:27:56 PM GMT

Back Hoạt động của liên đoàn

NAWAPI tổ chức Hội thảo quốc tế “Công nghệ khai thác và xử lý nước”

2014-07-19 nagaoka 1Ngày 18/07/2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước gia (NAWAPI) cùng với Tập đoàn quốc tế NAGAOKA, Nhật Bản tổ chức Hội thảo "Công nghệ khai thác và xử lý nước".

Đại hội đại biểu lần thứ XIV Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc nhiệm kỳ 2014-2019 thành công tốt đẹp.

2014-07-08 DHCD 1Ngày 08/7, Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2014-2019).

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014

2014-07-08 6th2014 3Sáng 8/7, Tại Hà Nội Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Kiểm tra công tác thi công thực địa các dự án triển khai trong năm 2014

2014-05-23 kiemtra1Để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao phó, trong tháng 5, Liên đoàn Quy hoạch và Diều tra tài nguyên nước miền Bắc đã thành lập các đoàn gồm các cán bộ các cán bộ chủ chốt và các chủ nhiệm dự án đi kiểm tra công tác thi công thực địa và các dự án triển khai trong năm 2014.

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Kỹ thuật

2014-04-22 Dang a1Ngày 22 tháng 4 năm 2014, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tổ chức kết nạp mới 04 đồng chí trong Chi bộ Kỹ thuật vào hàng ngũ của Đảng.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg