Thông tin Liên đoàn

Wed01162019

Last update01:36:51 AM GMT

Thông tin Liên đoàn

Một số kết quả bước đầu điều tra, đánh giá tài nguyên nước và xây dựng trạm cấp nước tại đảo Trần huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh

A1 25 1 2014Thực hiện Quyết định số 395QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng cấp nước cho quần đảo Cô Tô (Giai đoạn I: Xây dựng thí điểm 2 trạm cấp nước tập trung và 3 điểm cấp nước đơn lẻ ở đảo Cô Tô lớn và đảo Trần)”, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tổ chức triển khai thi công dự án và xây dựng trạm cấp nước trên đảo Cô Tô và đảo Trần.

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

A1 20 1 2014Ảnh minh họaNgày 31/12/2013, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND vềviệc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 2030

Chi tiết xem tại đây

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN “Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ TNN theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình”

A1 17 1 2014Chiều nay, ngày 17/01/2014, tại TTQH&ĐT TNNQG, Hội đồng KHCN đã tiến hành tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ tài nguyên nước theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình” do ThS. Luyện Đức Thuận, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc làm chủ nhiệm đề tài.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Liên đoàn QH&ĐTTNNMB

A1 14 1 2014Ngày 14/01/2014, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

Chi bộ Nghiệp vụ-Đảng Ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên

anh1

Thực hiện Kế hoạch số 282 KH/ĐU ngày 13/6 /2013 của Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Kế hoạch số 08/CV/ĐU, ngày 20/6/2013 của Đảng ủy Liên đoàn về việc tổ chức sinh hoạt quán triệt nội dung, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện nhiệm vụ “ Năm nâng cao chất lượng Chi bộ”.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg