Thông tin Liên đoàn

Sat11252017

Last update03:59:07 AM GMT

Thông tin Liên đoàn

Phê duyệt kết quả thực hiện Dự án điều tra sụt lún và nứt đất trên địa bàn huyện Thanh Ba

Phê duyệt kết quả thực hiện Dự án: ” Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện địa chất và cảnh báo tai biến địa chất vùng Ninh Dân và khu vực lân cận trên địa bàn huyện Thanh Ba“

Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2013

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-QHTNN ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước về việc giao Kế hoạch và dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2013 cho Liên đoàn. Ngày 12/3/2013 tại Hà Nội, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013

Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030

hoinghiQN

Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3594/QĐ-UBND vềviệc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030

Chi tiết xem tại đây

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg