Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Hoạt động của liên đoàn Hoạt động liên đoàn Thông tin Liên đoàn Báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020

    Sáng ngày 13/01/2020 tại trụ sở Trung tâm, Lãnh đạo Trung tâm đã chủ trì Hội nghị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Chủ trì và tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Trung tâm; Các đồng chí Phó tổng giám đốc Triệu Đức Huy và Nguyễn Mạnh Cường cùng dự. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo các Ban: Ban Điều tra TNN, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quan trắc TNN và Ban Kế hoạch -Tài chính.

16.1.20.1Toàn cảnh Hội nghị

    Năm 2020 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc được giao thực hiện 1 nhiệm vụ Chính phủ, 2 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, 1 nhiệm vụ chuyên môn mở mới, 1 nhiệm vụ Quan trắc TNN vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, 1 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và 1 nhiệm vụ Đầu tư xây dựng cơ bản.

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa - Liên đoàn trưởng báo cáo trước Lãnh đạo Trung tâm chi tiết kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Liên đoàn. Đặc biệt nhấn mạnh đến kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện; Biểu đồ tiến độ hoàn thành, danh mục sản phẩm của các nhiệm vụ. Liên đoàn cũng đã trình dự toán chi tiết, dự thảo đặt hàng các đề án, dự án, nhiệm vụ Liên đoàn được giao thực hiện năm 2020 để Trung tâm thẩm định, phê duyệt.

16.1.20.2đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa - Liên đoàn trưởng báo cáo trước Lãnh đạo Trung tâm kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Liên đoàn

Sau khi Lãnh đạo Trung tâm và các đồng chí đại diện các Ban góp ý, trao đổi và giải trình của Lãnh đạo, các chủ nhiệm dự án của Liên đoàn đồng chí Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đã kết luận:

1- Liên đoàn căn cứ vào các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Liên đoàn tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ gồm: Báo cáo chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, lưu ý chi tiết phương án tổ chức thực hiện, biểu đồ tiến độ các hạng mục công việc, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ…kèm Dự toán chi tiết và dự thảo đặt hàng các nhiệm vụ Liên đoàn thực hiện năm 2020.

2- Nhiệm vụ Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước:

- Giao Ban Điều tra TNN hoàn thiện và ban hành đề cương chi tiết, mẫu biểu các báo cáo để các đơn vị thực hiện thống nhất. Xong trước ngày 10/02/2020

- Báo cáo giai đoạn I: Báo cáo các vùng, báo cáo các tỉnh Liên đoàn đã thực hiện từ 2017-2019 nộp về Trung tâm trước 30/4/2020

- Thi công 2020 tại 6 vùng thuộc 2 tỉnh Cao Bằng và Lai Châu phải hoàn thành thi công thực địa và hoàn thành báo cáo nộp Trung tâm trước 30/6/2020.

3- Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng quan TNN tỷ lệ 1/100.000 Lưu vực Sông Lô-Gâm và Điều tra, đánh giá sơ bộ TNN tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ: Hoàn thành thi công thực địa vào trước 30/6/2020. Trong thi công tuân thủ trình tự điều tra, triệt để kế thừa tài liệu. Liên đoàn phối kết hợp với Ban Quy hoạch tài nguyên nước để tham gia cung cấp số liệu và xây dựng các mô hình nước dưới đất chung và cho các lưu vực…

4- Nhiệm vụ Quan trắc TNN vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

- Liên đoàn xây dựng kế hoạch chi tiết về phương án quản lý vận hành trạm, điểm, công trình quan trắc. Xây dựng phương án xử lý các công trình bị lấn chiếm, bị xâm phạm; Công trình phải di dời nhưng đã được cấp quyền sử dụng đất, các công trình cón tồn tại về đất đai …trong Quý I/2020.

- Áp dụng sơ đồ công nghệ, hệ thống đo đạc, truyền dẫn, cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị trực thuộc về Liên đoàn, từ Liên đoàn lên Trung tâm. Liên đoàn lập hệ thống quản lý thông tin nêu trên xong trong Quý I/2020. Giao cho Ban Quan trắc tài nguyên nước phối hợp kiểm tra, giám sát và báo cáo Lãnh đạo Trung tâm.

5 – Nhiệm vụ Khoa học công nghệ thực hiện theo đề cương, dự toán được duyệt và kế hoạch chi tiết đã đặt ra.

6 - Liên đoàn hoàn thiện hồ sơ theo kết luận trên và trình Trung tâm phê duyệt để thực hiện./.

16.1.20.4đồng chí Tống Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm kết luận tại Hội nghị

Theo Ndwrpi.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg