Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kế hoạch - Tài chính

Fri09202019

Last update10:10:22 PM GMT

Back Hoạt động của liên đoàn Hoạt động liên đoàn Thông tin Liên đoàn Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kế hoạch - Tài chính

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kế hoạch - Tài chính

Trong các ngày từ 21-22/9 năm 2018 các cán bộ làm công tác Nghiệp vụ Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc đã tham gia Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kế hoạch - Tài chính do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Trong 2 ngày các cán bộ làm công tác Nghiệp vụ Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc đã được tập huấn về các Quy chế: Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 107/2017/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Cũng tại Hội nghị tập huấn lần này các đồng chí làm nghiệp vụ Kế toán còn được tập huấn về công tác quản lý tài sản; Hướng dẫn chuyển số dư và vận hành phần mềm kế toán...
Cùng với việc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tập huấn Thông tư 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường...thì đây là đợt tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý Kế hoạch - Tài chính một cách đồng bộ của Bộ Tài nguyên - Môi trường và của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia để các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những chế độ, chính sách mới lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

590f22a920d1c08f99c0Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

e854b0f4b28c52d20b9dLãnh đạo và các cán bộ làm công tác Nghiệp vụ Kế hoạch - Tài chính Liên đoàn tham dự Hội nghị tập huấn

Theo Ndwrpi.gov.vn 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg