Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Sun06162019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Hoạt động của liên đoàn Hoạt động liên đoàn Thông tin Liên đoàn Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/ĐU, ngày 20/6/2017 của Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Công văn số 123 CV/ĐU ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Liên đoàn, trong các ngày từ 12/9 đến 09/10/2017 các Chi bộ: Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc; Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc; Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc; Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng sông Hồng; Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ; Đoàn tài nguyên nước Duyên Hải Bắc Trung Bộ; Chi bộ Văn Phòng; Chi bộ Nghiệp vụ và Chi bộ Kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. 

IMG 20171012 144505

 Trước khi tiến hành Đại hội, các Chi bộ đã tổng hợp xây dựng Báo cáo chính trị; xây dựng phương án nhân sự và làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội

Anh KT

IMG 20171012 144422

Tại đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, xây dựng và quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020, sát đúng với tình hình để Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

DB

Do làm tốt công tác phương án nhân sự nên các Chi bộ đã bầu ra được các Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra: Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị, chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Liên đoàn trong sạch vững mạnh.

TB

 Đến ngày 09/10/2017 đã có 9/9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Kết quả Bầu Bí thư các Chi bộ tại đại hội như sau:

1

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc

BT: Đồng chí Trần Minh Thoa

2

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc

BT: Đồng chí Nguyễn Xuân Trường

3

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc

BT: Đồng chí Đinh Văn Bình

4

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ

BT: Đồng chí Nguyễn Hữu Bình

5

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước DH Bắc Trung Bộ

BT: Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt

6

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng sông Hồng

BT: Đồng chí Bùi Văn Huy

7

Chi bộ Văn phòng

BT: Đồng chí Phạm Trung Thành

8

Chi bộ Nghiệp vụ

BT: Đồng chí Nguyễn Thị Bích

9

Chi bộ Kỹ thuật

BT: Đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa

 Sau Đại hội, các Chi bộ đang triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện nghị quyết Đại hội; Phân công nhiệm vụ cho các chi ủy viên; xây dựng chương trình làm việc…nhằm đưa nghị quyết vào thực tế trong Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Chi bộ./.

 Theo NDWRPI.GOV.VN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg