Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Hoạt động của liên đoàn Hoạt động liên đoàn Hoạt động dịch vụ Kiểm tra công tác thi công thực địa các dự án triển khai trong năm 2014

Kiểm tra công tác thi công thực địa các dự án triển khai trong năm 2014

2014-05-23 kiemtra1     Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-TNNQG, ngày 12/02/2014 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2014 cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

     Năm 2014 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức triển khai các hạng mục công việc thuộc các dự án, nhiệm vụ trong đó có dự án: “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội”, dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1: 100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”, dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng” và dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế vinh Bắc Bộ” . Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Liên đoàn đã thành lập các đoàn kiểm tra thực địa các dự án và các nhiệm vụ khác.

     Trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 5 năm 2014, đoàn kiểm tra của Liên đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Quyền Liên đoàn trưởng (trưởng đoàn) cùng các thành viên là đại diện các phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất, Quy hoạch tài nguyên nước, phòng Điều tra tài nguyên nước mặt, Phân tích thí nghiệm và các chủ nhiệm dự án đã tiến hành kiểm tra tại thực địa công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại hai xã Bình Dân và Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trong khuôn khổ dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng” do Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc thực hiện; kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước do Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc thi công thực hiện tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thuộc dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế vinh Bắc Bộ”.

     Từ 20 đến 21 tháng 5 năm 2014, đoàn kiểm tra của Liên đoàn do đồng chí Triệu Đức Huy – Phó Liên đoàn trưởng (trưởng đoàn) cùng các thành viên và các chủ nhiệm dự án đã tiến hành kiểm tra tại thực địa công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ thuộc dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1: 100.000 lưu vực sông Lô – Gâm” và công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tại tỉnh Hưng Yên; kiểm tra công tác khoan lỗ khoan TĐ1b tại xã Phùng Chí Kiên huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên có chiều sâu 250m nghiên cứu tầng chứa nước neogen hệ tầng Vĩnh Bảo (n2vb) và lỗ khoan TĐ4 tại thị trấn Hàng Trạm huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình có chiều sâu 120m nghiên cứu tầng chứa nước khe nứt hệ tầng Đồng Giao (t2đg) thuộc dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội”.

     Trong quá trình kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra đã trao đổi, góp ý, hướng dẫn đơn vị thi công thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng.

 

     Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra của đoàn công tác:

2014-05-23 kiemtra10

2014-05-23 kiemtra9Kiểm tra thực địa tại xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng”

2014-05-23 kiemtra2

2014-05-23 kiemtra3Kiểm tra thực địa tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1: 100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”

2014-05-23 kiemtra4

2014-05-23 kiemtra5Kiểm tra thi công lỗ khoan TĐ1b tại xã Phùng Chí Kiên - Mỹ Hào - Hưng Yên thuộc dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội”

2014-05-23 kiemtra6Kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất tại tỉnh Hưng Yên thuộc dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội”

2014-05-23 kiemtra8Kiểm tra thi công lỗ khoan TĐ4 tại tại thị trấn Hàng Trạm - Yên Thủy - Hòa Bình thuộc dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô Hà Nội”

PHẠM BÁ QUYỀN

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg