Wed01222020

Last update10:22:19 PM GMT

Hoạt động dịch vụ

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Lỗ khoan TĐ2 với tiến độ, chất lượng tốt nhất

2014-10-03 khoan 2Đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh-Phó Liên đoàn trưởng; Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tổ Khoan 1- Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc. 

Kiểm tra công tác thi công thực địa các dự án triển khai trong năm 2014

2014-05-23 kiemtra1Để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao phó, trong tháng 5, Liên đoàn Quy hoạch và Diều tra tài nguyên nước miền Bắc đã thành lập các đoàn gồm các cán bộ các cán bộ chủ chốt và các chủ nhiệm dự án đi kiểm tra công tác thi công thực địa và các dự án triển khai trong năm 2014.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg