Wed01222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Hoạt động của liên đoàn Hoạt động liên đoàn

Các dự án

Phê duyệt Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 07 huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc

 • PDF

2014-11-18 QHVP 1Ngày 11 tháng 9 năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 07 huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và TP Vĩnh Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ Đô

 • PDF
vungthudo

Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn

 • PDF
dothilon

Lĩnh vực tìm kiếm; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước

 • PDF
lvtk

Lĩnh vực quan trắc tài nguyên nước

 • PDF
qttnn
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg