Văn phòng

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Văn phòng

Văn phòng

 • PDF

Pham Trung Thanh

Chánh văn phòng:
ThS. Phạm Trung Thành  
DĐ: 0983.771.114
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DSC 0072

Tập thể Văn phòng

Tổng số CBCNVC của Văn phòng:                                                10 người

 Trong đó trình độ:               Thạc sỹ:                                           03 người

                                               Đại học:                                           03 người

                                               Trung cấp:                                       01 người

                                               Lễ tân, phục vụ:                              00 người 

Chánh Văn Phòng:               Thạc sỹ Phạm Trung Thành

Phó Chánh Văn phòng:        Thạc sỹ Đỗ Dương Quảng

                                               Thạc sỹ Bùi Văn Tâm

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

I. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính,quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và cải cách hành chính của Liên đoàn

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng nội quy, quy chế  làm việc của cơ quan Liên đoàn; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành. Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế nội bộ của Liên đoàn.

2. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; tổng hợp, xây dựngchương trình công tác,báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn; thông báo, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Liên đoàn tại các cuộc họp bằng văn bản.

3. Thực hiện công tác hành chính, quản trị:

a) Tổ chức thực hiện công tác phục vụ,lễ tân, khánh tiết,điều vận xe ô tô; đảm bảo an ninh, vệ sinh cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ trụ sở làm việc;

b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc tại cơ quan Liên đoàn; chủ trì lập kế hoạch mua, cấp phát văn phòng phẩm; tham gia quản lý chi hành chính;

c) Quản lý đất công sở, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất và nhà của các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác xây dựng cơ bản của cơ quan Liên đoàn.

4. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; hướng dẫn, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Liên đoàn.

5. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ:

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy của Liên đoàn;

b) Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, kỷ luật đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn;

c) Hướng dẫn, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương của các đơn vị trực thuộc; quản lý quỹ lương của cơ quan Liên đoàn; thường trực Hội đồng xét nâng lương của Liên đoàn;

d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của Liên đoàn; thường trực Hội đồng tuyển dụng của Liên đoàn.

6. Tổ chức, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, quốc phòng - an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ của Liên đoàn.

7. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Liên đoàn và kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

8. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn Phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

a) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụđược giao vàđiều hành mọi hoạt động của Văn phòng.

b) Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên, nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Văn phòng phân công.


Tin mới hơn:

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg