Văn phòng

Sat11252017

Last update03:59:07 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các phòng chức năng Văn phòng

Văn phòng

 • PDF

Pham Trung Thanh

Chánh văn phòng:
ThS. Phạm Trung Thành  
DĐ: 0983.771.114
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

VP

Tập thể Văn phòng

Tổng số CBCNVC của Văn phòng:                                                    11 người

 Trong đó trình độ:                  Thạc sỹ:                                             03 người

                                               Đại học:                                             03 người

                                               Trung cấp:                                         01 người

                                               Lễ tân, phục vụ:                                04 người 

Chánh Văn Phòng:                 Thạc sỹ Phạm Trung Thành

Phó Chánh Văn phòng:          Thạc sỹ Đỗ Dương Quảng

                                               Thạc sỹ Bùi Văn Tâm

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

I. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có chức năng tham mưu giúp Liên đoàn trưởng thực hiện công tác tổng hợp, hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng; tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và cải cách hành chính của Liên đoàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Liên đoàn trưởng trong công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và cải cách hành chính.

2. Chủ trì xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng của Liên đoàn.

3. Chủ trì tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn.

4. Chủ trì, phối hợp xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

5. Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, các ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của Liên đoàn.

6. Xây dựng nội quy làm việc của cơ quan Liên đoàn; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành. Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế nội bộ của Liên đoàn.

7. Chủ trì xây dựng kế hoạch quỹ lương của Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc, quyết toán việc thực hiện quỹ tiền lương các đơn vị trực thuộc. Phối hợp, tham gia nghiệm thu khối lượng giá trị, tiền lương đối với các đơn vị trực thuộc và hợp đồng giao khoán đối với tổ chức, cá nhân của cơ quan Liên đoàn.

8. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo phân cấp quản lý của Liên đoàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc.

9. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Liên đoàn.

10. Tổng hợp lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo Liên đoàn; thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn tại các cuộc họp sản xuất bằng văn bản để các cá nhân, đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

11. Chủ trì lập kế hoạch mua, cấp phát văn phòng phẩm; tham gia quản lý chi hành chính; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan, điều vận xe ô tô; đảm bảo an ninh, vệ sinh cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ trụ sở làm việc.

12. Quản lý đất công sở, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất và nhà của các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác xây dựng cơ bản của cơ quan Liên đoàn.

13. Báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực công tác được giao; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác thông tin, báo cáo của các đơn vị trực thuộc.

14. Thường trực Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng Thi đua khen thưởng của Liên đoàn.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên đoàn trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng.

Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg