Các đơn vị trực thuộc

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các đơn vị trực thuộc

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Trung Bộ

IMG 2204I. Vị trí và chức năng

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Trung Bộ là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng quản lý, vận hành đo đạc thu thập, chỉnh lý số liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu, duy tu bảo dưỡng công trình quan trắc tài nguyên nước vùng Bắc Trung Bộ; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Trung Bộ có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg