Các đơn vị trực thuộc

Sat11252017

Last update03:59:07 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các đơn vị trực thuộc

Đoàn tài nguyên nước Duyên Hải Bắc Trung Bộ

IMG 2204I. Vị trí và chức năng

Đoàn tài nguyên nước Duyên hải Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi lãnh thổ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế ; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn tài nguyên nước Duyên hải Bắc Trung Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg