Wed01222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các đơn vị trực thuộc Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ


ahuy

Đoàn trưởng:

ThS. Bùi  Văn Huy

DĐ: 0912.946.566

Email: 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

FullSizeRender

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ
Trụ sở: Số 10, Ngõ 42 đường Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;
ĐT: 04.3.7.644.887; Fax: (84.4) 3.7.556.956

 VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC BỘ

I. Vị trí và chức năng

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng quản lý, vận hành đo đạc thu thập, chỉnh lý số liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu, duy tu bảo dưỡng công trình quan trắc tài nguyên nước vùng Bắc Bộ; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Liên đoàn trưởng chương trình, kế hoạch hằng năm về công tác quan trắc tài nguyên nước theo chức năng của Đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện việcquản lý các công trình quan trắc, vận hành, thu thập và chỉnh lý số liệu quan trắc; tham gia đánh giá diễn biến tài nguyên nước theo thời gian.

3. Thực hiện việc cập nhật, lưu trữ và giao nộp dữ liệu quan trắc tài nguyên nước.

4. Thực hiện xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ quan trắc hàng tháng, hàng năm, hồ sơ sản phẩm các nhiệm vụ về công tác quan trắc tài nguyên nước.

5. Quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết bị máy móc và hệ thống truyền báo tự động quan trắc, lưu trữ dữ liệu quan trắc, hệ thống truyền báo tự động về văn phòng, các thiết bị lấy mẫu.

6. Tham gia thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về quan trắc tài nguyên nước.

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ bao gồm: Quy hoạch, điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; điều tra xả thải; phân tích, thí nghiệm các loại mẫu nước, đất và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo sự phân cấp quản lý của Liên đoàn.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Đoàn theo sự phân công của Liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

10. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Liên đoàn trưởng.

III. Lãnh đạo đoàn

1. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước Bắc Bộ có Đoàn trưởng và không quá 02 Phó Đoàn trưởng.

2. Đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng Liên đoàn.

3. Phó Đoàn trưởng giúp việc Đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp.

2. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch.

Các tổ sản xuất trực thuộc Đoàn do Đoàn trưởng thành lập tuỳ theo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg