Các đơn vị trực thuộc

Sun11192017

Last update07:50:59 AM GMT

Back Giới thiệu Giới thiệu Các đơn vị trực thuộc

Đoàn tài nguyên nước Đồng Bằng sông Hồng

FullSizeRenderI. Vị trí và chức năng

Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng sông Hồng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi lãnh thổ các tỉnh: Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng sông Hồng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc

DoanTNNDBI. Vị trí và chức năng

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi lãnh thổ các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc

d54I. Vị trí và chức năng
Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi lãnh thổ các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc

d63I. Vị trí và chức năng

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi lãnh thổ các tỉnh; Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ

Doan TNN BTBI. Vị trí và chức năng

Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, có chức năng thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi lãnh thổ các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5170.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg