Sat02222020

Last update10:22:19 PM GMT

Back Các dự án Các dự án Các dự án đã thực hiện Lĩnh vực tìm kiếm; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Lĩnh vực tìm kiếm; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước

lvtk

1. Báo cáo kết quả tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất khu công tình 40

2. Báo cáo kết quả tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất khu công trình 41

3. Báo cáo đánh giá nước dưới đất chùm lỗ khoan khu tây mỏ Tĩnh Túc

4. Báo cáo điều tra điều kiện ĐCTV tầng đá vôi carbon-permi (c-p) mỏ Tĩnh Túc

5. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Từ Sơn - Bắc Ninh

6. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Tĩnh Gia - Thanh Hoá

7. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng La Hiên - Thái  Nguyên

8. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Quất Lưu - Đạo Tú

9. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Nam Sách - Hải Dương

10. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Hưng Yên – Khoái Châu

11. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Thái Bình

12. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Ba Vì

13. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Xuân Mai - Lương Sơn

14. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Kim Anh – Chèm

15. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Ân Thi - Hưng Yên

16. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Phú Thọ

17. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng bắc Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

18. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Đồ Sơn - Hải Phòng

19. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất khu vực Hải Phòng

20. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Nam Đàn - Nghệ An

21. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Bãi Vọt - Nghệ An

22. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Hoàng Mai - Nghệ An

23. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng sông Lô - Phú Thọ

24. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Na Sầm - Lạng Sơn

25. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Đồng Bành - Lạng Sơn

26. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Đình Lập - Lạng Sơn

27. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Na Dương - Lạng Sơn

28. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Bắc Sơn - Lạng Sơn

29. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Phú Xuyên - Hà Tây

30. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Văn Lâm, Văn Giang - Hải Hưng

31. Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Phúc Do - Thanh Hoá

32. Báo cáo điều tra nguồn nước dưới đất vùng thị xã Cao Bằng

33. Báo cáo điều tra nguồn nước dưới đất vùng thị xã Lào Cai

34. Báo cáo điều tra nguồn nước dưới đất vùng Quỳnh Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang

35. Báo cáo đánh giá nguồn nước dưới đất vùng thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá

36. Báo cáo điều tra nguồn nước dưới đất vùng Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

37. Báo cáo kết quả thực hiện pha I đề án  điều tra nguồn nước dưới đất các tỉnh miền núi phía Bắc

38. Báo cáo điều tra nguồn nước dưới đất vùng phố Lu, Kỳ Phú, Phiêng Pát, Phiêng Tam

39. Báo cáo điều tra nguồn nước dưới đất vùng Tân Thanh, Phỏng Lái, Thông Nông

40. Báo cáo điều tra ĐCTV, ĐCCT và tìm kiểm nguồn nước dưới đất đảo Thanh Lân, Quảng Ninh

41. Báo cáo điều tra ĐCTV, ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước đảo Cô Tô, Quảng Ninh

42. Báo cáo điều tra ĐCTV, ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước đảo Trần, Quảng Ninh

43. Báo cáo đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc

44. Báo cáo điều tra ĐCTV, ĐCCT và tìm kiểm nguồn nước đảo Quan Lạn, Quảng Ninh

45. Báo cáo điều tra ĐCTV, ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước đảo Ngọc Vừng, Quảng Ninh

46. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Sipaphìn, Mường Lay, Lai Châu

47. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất phục vụ các tỉnh miền núi phía Bắc - pha II

48. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Tủa Chùa, Lai Châu

49. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Quản Bạ, Hà Giang

50. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Pa Ham, huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu

51. Báo cáo điều tra ĐCTV, ĐCCT và đánh giá nguồn nước dưới đất đảo Trà Bản, Quảng Ninh

52. Báo cáo đánh giá nguồn nước dưới đất và ĐCCT vùng Chân Mây - Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên-Huế

53. Báo cáo đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Mộc Châu - Sơn La

54. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm thuộc 7 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía bắc (tỉnh Sơn La)

55. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

56. Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm thuộc 7 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía bắc (tỉnh Hà Giang)

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg