Lĩnh vực quan trắc tài nguyên nước

Mon04222019

Last update12:53:10 AM GMT

Back Các dự án Các dự án Các dự án đã thực hiện Lĩnh vực quan trắc tài nguyên nước

Lĩnh vực quan trắc tài nguyên nước

qttnn

1. kết quả thi công mạng lưới quốc gia quan trắc động thái nước dưới đất Đồng Bằng Bắc Bộ

2. lập mạng lưới quốc gia quan trắc động thái nước dưới đất và các hiện tượng ĐCCT động lực vùng hồ Hoà Bình - Suối Rút

3. Báo cáo tổng thể quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất giai đoạn 1996 – 2000

4. Báo cáo quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất giai đoạn 2000 - 2005

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • A6_15_3_2014.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a41.jpg
 • a51.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55a.jpg
 • banner_40nam.jpg
 • banner_nu1.jpg
 • IMG_5153.jpg
 • IMG_5183.jpg
 • IMG_5203.jpg
 • IMG_5217.jpg